ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்தியஜீவன். யோவான் 17:3

NEC 1
IMG_3710
IMG_3709
IMG_3707
IMG_3703
IMG_3702
IMG_3701
IMG_3699
IMG_3698
IMG_3697
IMG_3696
IMG_3695
IMG_3694
IMG_3693
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Upcoming Events

Christmas Carol Rounds 2023

Follow Us